ĐĂNG 1 TIN TUYỂN DỤNG
TIN TIÊU CHUẨN 600,000₫ Ưu đãi tháng, giảm còn
500,000₫
  Chúng tôi giúp bạn tăng cường tiếp cận trên các kênh đối tác bao gồm danh sách gửi mail và cộng đồng Facebook của chúng tôi. Không giới hạn số lượng đơn ứng tuyển công việc Hiện đang giảm giá, tiết kiệm 100,000₫ Xem thêm
TIN VIP 1,200,000₫ Ưu đãi tháng, giảm còn
800,000₫
100% đảm bảo với ít nhất 5 đơn ứng tuyển hoặc đăng lại tin VIP miễn phí. Chúng tôi giúp bạn tăng cường tiếp cận trên các kênh đối tác bao gồm danh sách gửi mail và cộng đồng Facebook của chúng tôi. Không giới hạn số lượng đơn ứng tuyển công việc Hiện đang giảm giá, tiết kiệm 400,000₫ Xem thêm
FREE Đăng tin dùng thử MIỄN PHÍ Miễn phí đăng tin tuyển dụng. Bạn có thể nhận đến 2 đơn ứng tuyển công việc. Để có thể nhận không giới hạn các đơn ứng tuyển công việc, bạn có thể nâng cấp tin tuyển dụng miển phí lên tin tuyển dụng chuẩn chỉ với 600,000₫. Xem thêm
Quay lại
TRỌN GÓI THEO THÁNG
SUPER SAVER 1,800,000₫ /tháng   Không giới hạn số lượng tin đăng tuyển dụng Không giới hạn số lượng đơn ứng tuyển công việc Tất cả tin đăng tuyển dụng được làm nổi bật bằng huy hiệu tin cậy đã được xác minh của chúng tôi Khuyến mãi đặc biệt: Giảm giá 45% cho hóa đơn thanh toán hàng năm Tự động gia hạn hàng tháng. Hủy gia hạn bất kỳ lúc nào Xem thêm
SUPER VALUE 3,200,000₫ /tháng Có thể đăng 2 tin VIP tuyển dụng cao cấp hàng tháng Không giới hạn số lượng tin đăng tuyển dụng Không giới hạn số lượng đơn ứng tuyển công việc Tất cả tin đăng tuyển dụng được làm nổi bật bằng huy hiệu tin cậy đã được xác minh của chúng tôi Khuyến mãi đặc biệt: Giảm giá 45% cho hóa đơn thanh toán hàng năm Tự động gia hạn hàng tháng. Hủy gia hạn bất kỳ lúc nào Xem thêm
SUPER SAVER 990,000
x12
11,880,000₫/năm
  Không giới hạn số lượng tin đăng tuyển dụng Không giới hạn số lượng đơn ứng tuyển công việc Tất cả tin đăng tuyển dụng được làm nổi bật bằng huy hiệu tin cậy đã được xác minh của chúng tôi Khuyến mãi đặc biệt: Giảm giá 45% cho hóa đơn thanh toán hàng năm Tự động gia hạn hàng tháng. Hủy gia hạn bất kỳ lúc nào Xem thêm
SUPER VALUE 1,760,000
x12
21,120,000₫/năm
Có thể đăng 2 tin VIP tuyển dụng cao cấp hàng tháng Không giới hạn số lượng tin đăng tuyển dụng Không giới hạn số lượng đơn ứng tuyển công việc Tất cả tin đăng tuyển dụng được làm nổi bật bằng huy hiệu tin cậy đã được xác minh của chúng tôi Khuyến mãi đặc biệt: Giảm giá 45% cho hóa đơn thanh toán hàng năm Tự động gia hạn hàng tháng. Hủy gia hạn bất kỳ lúc nào Xem thêm
Quay lại