Tuyển Nhân viên web developer part-time/full-time 2022

  • Mã số việc làm: 140423
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 13/12/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
WEB DEVELOPER

1. Role and Responsibilities:

- Build, develop, maintain and ensure smooth functioning of websites as well as software applications

- Work in collaboration with other departments to ensure interactive user interfaces, good user experience, stable technical aspects for the Company events

- Optimizing websites, programs, and applications for better speed and functionality

- Creating prototypes for testing website functionality, maintenance of website, hosting, domain

- Using analytical tools to determine website performance including website speed, load time, etc.

- Edit PHP code to suit the company's requirements, Create landing page in HTML/Java/Css

- Resolving technical issues for PHP/AWS related Web projects

2. Requirements:


- Degree in Software Engineer, Information Technology or relevant

- Proficient in HTML, CSS, Javascript, jQuery. Proficient use of Front-end framework (VueJS ReactJS), Bootstrap framework

- Experience working with SASS, SCSS Experience in solving compatibility with browsers, platforms, Backend position

- Knowledge of converting designs from Photoshop/AI to HTML/CSS

- Familiarity with database technology such as SQL/NoSQL, be able to perform microservices

- 1-3 years of experience as Web Developer, experience in NFT is a big plus

- Ability to handle multiple projects in a rapidly changing priorities environment
JOIN US TO:

Venture into Metaverse

Become a crew member of an elite international team

Creatively grow, have fun in the new world, break all restrictions
Application:Send your updated CV in English or Vietnamese via email Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY ENGLISHWING VIETNAM
Vị trí Tuyển Nhân viên web developer part-time/full-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên web developer part-time/full-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY ENGLISHWING VIETNAM qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên web developer part-time/full-time 2022 - Mã số công việc: 140423 - Đăng ký vào 13/11/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150140423/nhan-vien-web-developer-part-time-full-time-2022.html

60+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin