Tuyển Chuyên viên quản lý chi phí và hợp đồng, nhân viên điều phái bay-time 2022

  • Mã số việc làm: 139334
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 06/12/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
1. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**


-Obtain all of invoices from contractors, suppliers, forwarders, etc. related to Technical orders

-Verify all of invoices are compatible with order and receiving.

-Communicating with contractors, suppliers, forwarders to make sure that invoices are compatible with orders, contracts.

-Collect related paperwork and complete payment request form then handover to Financial Department for payment process.

-Update invoice checking into the AMOS.

-Manage all of contracts with 3rd parties, contractors, suppliers.

-Perform internal departmental costing and build annual budget for Supply and Logistic Department.

-Update exchange rate in AMOS on monthly basis.

-Prepare and produce routine monthly report.

-Negotiate and obtain the best deal on behalf of the company.

-Direct the preparation and provide reports to higher management

**YÊU CẦU ỨNG VIÊN**


-Bachelor degree in Finance / Accounting / Economic.

-Ability to work well in international working environment.

-1-2 years working experience in accounting is preferred.

-Sound knowledge of Vietnamese accounting and taxation

-Good command of Microsoft Office.

-English: at least TOEIC 500 score or equivalent


2. NHÂN VIÊN ĐIỀU PHÁI BAY (DISPATCHER)

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**

-Analyze forecast
meteorology conditions at the departure & intended destination to determine
aircraft take-off & landing limitations

-Dispatch the
aircraft on the correct routing, ensuring all navigational rules &
operational requirements are met

-Provide a
comprehensive flight briefing as required to operating Captains on all
aeronautical information

-Provide pre-fuel
& total fuel orders to Engineering

-Provide Load Control
with fuel & aircraft regulated takeoff weight limitation required for
weight & balance sheets

-Computes in
accordance with JP policies & aircraft performance data, pre-flight fuel
requirements for each sector flight to enable operating Captains to ensure fuel
ordered complies with Company & Regulatory authorities minimum operating
requirements

-Files the ATS flight
plan in the required format plus any notifications of subsequent
changes/cancellations to all enroute ATC authorities

-Other duties as
instructed by Management

-Pre-flight fuel requirements

-Analysis of
meteorological conditions

-Cancellations &
notifications to ATC
-Contact to Airport

Authority all flights (schedule &

Non schedule) Departure/Landing/Overflight permits & alternate airports for

adhoc schedule or additional flights and long term schedule.
**YÊU CẦU ỨNG VIÊN**


- University degree (Priority of Social Sciences and Humanities University degree)

- Ability to work well in international working environment.


- English: TOEIC 405 or greater: Good verbal and written communication skill (Vietnamese / English)

Email ứng tuyển: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ PACIFIC AIRLINE
Vị trí Tuyển Chuyên viên quản lý chi phí và hợp đồng, nhân viên điều phái bay-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Chuyên viên quản lý chi phí và hợp đồng, nhân viên điều phái bay-time 2022 trực tiếp đến PACIFIC AIRLINE qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên quản lý chi phí và hợp đồng, nhân viên điều phái bay-time 2022 - Mã số công việc: 139334 - Đăng ký vào 06/11/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150139334/chuyen-vien-quan-ly-chi-phi-va-hop-dong-nhan-vien-dieu-phai-bay-full-time-2022.html

59+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Nhà hàng & Khách sạn & Du lịch