Tuyển Nhân viên quan hệ đối tác part-time 2022

 • Mã số việc làm: 139302
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 06/12/2022
 • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
UMBALA NETWORK IS HIRING BUSINESS PARTNERSHIP EXECUTIVE
Key Responsibilities
A qualified candidate will


  Approach potential community leaders through various channels


  Promote the Umbala brand via social platforms


  Managing the partner's relationship by championing the partner’s needs at Umbala.


  Be the voice of community leaders and address their concerns internally


  Constantly refine the value proposition and value adds toward strategic partnerships


  Work with top community leaders to improve strategic and operational aspects of their business in providing a great consumer experience.


  Analyze and dive deep into partners' performance and provide consultants to grow their business with Umbala.


  Research and Analyze market trends to develop new partnerships and new selections on the Umbala platform to grow the category.

Compensation

Competitive Salary


Bonus: ESOP & Tokens


Management training in multiple fields: Startup Operations, People Development, Digital Marketing, and Community Management.


Key Qualifications

  Smart and understand your strong values.


  Having proficiency in English/Chinese/Korean speaking, reading and writing is an advantage


  Work well under pressure and strict deadlines.


  Have the desire to challenge yourself and grow fast every day.


  Good at doing research, analysis, and reporting.


  Possess a can-do attitude.


  Have the willingness to learn and apply new knowledge into practice.


  Proficient in Microsoft Word, Excel & Presentation tools.


  Having hands-on experience in marketing and community management is a plus.


  Fresh graduates are welcome to apply


  Are an empathic and natural-born communicator who genuinely enjoys interacting with people on a daily basis, to make sure our partners are fully satisfied with Umbala’s product


  Have previous experience working with a business partnerships, preferably with eCommerce experience


  Understand that personal growth is a result of self-awareness and coachability and bring both to the table


  Would enjoy working in a rapidly growing team in one of Vietnamese’s most dynamic environments


APPLY NOW: Please send your CV (including your photograph) to email Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY VỀ NỀN TẢNG BLOCKCHAIN UMBALA NETWORK
Vị trí Tuyển Nhân viên quan hệ đối tác part-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên quan hệ đối tác part-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY VỀ NỀN TẢNG BLOCKCHAIN UMBALA NETWORK qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên quan hệ đối tác part-time 2022 - Mã số công việc: 139302 - Đăng ký vào 06/11/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150139302/nhan-vien-quan-he-doi-tac-part-time-2022.html

57+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị