Tuyển Chuyên viên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hội viên, chuyên viên phụ trách đào tạo và sự kiện-time 2022

  • Mã số việc làm: 138461
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/11/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.