Tuyển Nhân viên thiết kế multimedia-time 2022

  • Mã số việc làm: 138459
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/11/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc


Descriptions:

• Create design direction, key visual for branding campaign
content: landing page, social media,

POSM, animated banner, website,etc.

• Video production, offline rough cut/voice/music/animation
(2D, GFX, VFX) for marketing

activities

• Photoshoot and retouch album for all internal/external
event.

• Constantly learn/research/update new trends/technology in
design industry, and contribute in

sharing with Creative team

• Others tasks assigned by Creative Team Manager and CBC Head

Requirements:

• Creative, attention to detail and passion for design,
typograhy, art and digital trends

• Strong knowledge of Photoshop, illustrator, After effect,
Figma

• Ability to communicate effectively with team

• Good attitude ( team working, respect of colleagues)

• Be able to work under tight deadline and pressure

Note:

• Competitive salary, lunch allowance and healthcare services

• Holiday gifts and attractive year-end bonus upon
profitability

• Company trip, big annual year-end, VNG’s birthday parties
every year, team building, etc

• An opportunity to learn, being guided by experts in
employer branding & technology field.

• A real challenge, an exciting opportunity to learn and
grow.

• Opportunities to initiate and implement initiatives every
day.

• Food & beverage every day, team party every month.
Send CV to email: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ VNG CORPORATION
Vị trí Tuyển Nhân viên thiết kế multimedia-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên thiết kế multimedia-time 2022 trực tiếp đến VNG CORPORATION qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên thiết kế multimedia-time 2022 - Mã số công việc: 138459 - Đăng ký vào 30/10/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150138459/nhan-vien-thiet-ke-multimedia-full-time-2022.html

60+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Thiết kế & Đồ họa & Nghệ thuật