Tuyển Nhân viên phục vụ, thu ngân, phụ bếp, bếp chính, giám sát nhà hàng part-time/full-time 2022

  • Mã số việc làm: 138446
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/11/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.