Tuyển Thực tập sinh content marketing, graphic designer, video editor, account marketing, trợ lý truyền thông, trợ lý sự kiện, kế toán nội bộ part-time/full-time 2022

  • Mã số việc làm: 138414
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/11/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.