Tuyển Quản lý chuỗi cung cấp-time 2022

  • Mã số việc làm: 133279
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
At Good Food, we are proud of the products and services we provide. We’re
looking for an experienced
and motivated Supply Chain Manager to join our team. Supply Chain Manager
areresponsible for overseeing and managing company's overall supply chain
and logistics strategy and operationsin order to maximize the process
efficiency and productivity. In addition, you play a crucial role in developing
and maintaining good relationships with vendors and distributors.

·
Objectives of this Role

- Plan and
implement the overall supply chain strategy

- Collaborate
with Sales, Operations, and Customer Service teams

- Determine
key supply chain KPIs

- Suggest
solutions for process improvements

- Identify
process bottleneck and implement solutions in a timely manner

- Work with
finance, sales, and manufacturing team to determine best vendors and
distributors

- Work on
demand forecast on monthly basic basing on data analysis (historical sales,
marketing activations..)

- Work on New
Product Assessment (NPA), including checking product costings, applicable
margins.. - Prepare replenishment plan basing on validated forecast and propose
to BOD for approval

- Carry out
good purchase with foreign suppliers following approved Rep Plan

- Closely
follow up shipping schedule to ensure supply plans are dully executed

- Inventory
management :

+ Check stock aging and give alert to Sales
team/ BOD, propose promotion discount based on COGS and stock policy to fast
deplete short-shelf life stock

+ Check stock days/ stock ration and give
alert for Out Of Stock risks

+ Check stock movements following forecast

- Check and
validate "stock write-off"

- Check
payments requests for foreign supplier

-Check custom documents.

- Build and
maintain good relationships with vendors·
Skills and Qualifications

- Previous
working experience as a Supply Chain Manager for 3 years

- College
graduate or higher, priority import and export specialization

- Confident
and dynamic personality

- Positive
attitude and a strong work ethics

- Strong
analytical and project management skills.

- Good
communication in Vietnamese and English

·
Benefit

-
Salary: The agreement depends on the
capacity of the candidate when participating in the interview.

-
Plus incentive/KPI quarterly & yearly Achievement award according to Company's business results

- Annual private health insurance card

- Working location: Ho Chi Minh, Vietnam

- Working times: From Monday to Friday (8:30 – 18:00)

- Professional working environment,
dynamic, advancement

- Participate in advanced training
courses on and off the company

- Fully entitled to other social welfare
regimen such as:


Social,
accident insurance and health insurance

Annual holiday;

Participate in the activities of the Company
quarterly/

Visiting the sickness, fondness, the union's
birthday.

Annual leave: 15 days, 3 years plus 1 year

- Enjoy other modes as prescribed by the
company·
Contact:

- HR/recruitment department: Ms.Cúc

- Good Food company: Sarica Building - Tower
A, unit 18 Nguyễn Cơ Thạch, p. An Lợi Đông, Quận 2

- Email:
Yêu cầu từ Good Food
Vị trí Tuyển Quản lý chuỗi cung cấp-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Quản lý chuỗi cung cấp-time 2022 trực tiếp đến Good Food qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Quản lý chuỗi cung cấp-time 2022 - Mã số công việc: 133279 - Đăng ký vào 18/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150133279/quan-ly-chuoi-cung-cap-full-time-2022.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

Sơn Nguyễn
Đạt Thân Phạm
Trân Đoàn
Nguyen Thi Thanh Thao
Để Trần Văn
5+ lượt ứng tuyển
5+ lượt tương tác
59+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Quảng cáo & Đối ngoại & Truyền thông