Tuyển Trợ lý chuyên viên marketing, nhân viên hoạch định marketing part-time 2022

  • Mã số việc làm: 133267
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
--Marketing research assistant position(part-time)Job description

Marketing research for our foreign customers to expand their business into Vietnam.Detail tasks

-Research and list potential marketing places (web media, influencer, KOL, online community...etc.)

-Communicate with those potential marketing partners to check the conditions and estimate the cost

-Help us to make the relevant documents to communicate with our customer

Requirement

-Possible to use English(report to foreign manager in English)

-Possible to carefully make the document with much less careless mistakes

-Have abilities of using Google docs, spreadsheet and any other document applications

-Have a good attitude to work(e.g. quick response to the messages, manage the time well to meet the deadline without problems...etc.)

Salary

50,000 VND / hour

Estimated working hours

10 ~ 60 hours per monthThe estimated amount of working time for the next week will be determined every week, and meetings and any other tasks you need to join will be arranged together.

Location

Work remotely.

Working hour

Possible to work at any time as long as completing the tasks within the deadlines.

--

--Marketing planner position(part-time)Job description

Marketing research and marketing plan creation for our foreign customers to expand their business into Vietnam.

Detail tasks

-Research other business marketing promotion

-Make the marketing plan for our customers

-Research and list potential marketing places (web media, influencer, KOL, online community...etc.)

-Communicate with those potential marketing partners to check the conditions and estimate the cost

Requirement

-Experience of comprehensive marketing(concept, creatives, advertising, cost, operation structure...etc.) plan

-Possible to use English(report to foreign manager in English)

-Possible to carefully make the document with much less careless mistakes

-Have abilities of using Google docs, spreadheet and any other document applications

-Have a good attitude to work(e.g. quick response to the messages, manage the time well to meet the deadline without problems...etc.)

Salary

120,000 VND / hour

Location

Work remotely.

Sometimes this position needs to join the online meeting with other parties.

Working hour

Basically it's possible to work at any time as long as completing the tasks within the deadlines.

Online meetings will be scheduled during business hours, and this position needs to be available during working hours(8h - 18h on weekdays).

--How to applyPlease send the CV to Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY SHIBA MARKETING SOLUTIONS
Vị trí Tuyển Trợ lý chuyên viên marketing, nhân viên hoạch định marketing part-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Trợ lý chuyên viên marketing, nhân viên hoạch định marketing part-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY SHIBA MARKETING SOLUTIONS qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Trợ lý chuyên viên marketing, nhân viên hoạch định marketing part-time 2022 - Mã số công việc: 133267 - Đăng ký vào 18/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150133267/tro-ly-chuyen-vien-marketing-nhan-vien-hoach-dinh-marketing-part-time-2022.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị