Tuyển Thực tập sinh bộ phận hồ sơ-time 2022

  • Mã số việc làm: 133213
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Position: Intern for Case Processing Department

Job Description:

- Translate proposals, contracts, reports, and other documents from English into Vietnamese and vice versa.

- Take responsibility for the consistency and linguistic quality of all documents which are distributed externally and internally.

-Check translations of proposals, contracts, reports, and other documents to ensure that they are accurate and remain consistent throughout translation revisions.

- Assist with administrative tasks.

- Perform clerical duties, take memos, maintain files, and organize documents; photocopy, fax, etc. as needed.

- Run general industry-related errands.

- Other tasks assigned by Manager and Director.

Requirements:

- 3rd or 4th-year student from Universities/Colleges; good command of written and spoken English and Vietnamese.

- Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, and PowerPoint).

- Attention to detail is a must.

- Strong organization and communication skills.

- Strong reading, writing, comprehension, and editing skills.

- Good interpersonal, organizational, and time management skills.

Benefit:

- Unique opportunity to work within a multi-lingual, multi-cultural environment with creative and innovative committed colleagues.

- Opportunities to build up your profile and network.

- Smart and inspiring teams you work with and across the business.

Salary: 5,000,000 VND/month, support transportation fee.

How to apply:

If you would like to work in an exciting role with opportunities for advancement, including overseas assignments, please send your CV in English toemail Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ GRANDVIEW CONSULTING
Vị trí Tuyển Thực tập sinh bộ phận hồ sơ-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Thực tập sinh bộ phận hồ sơ-time 2022 trực tiếp đến GRANDVIEW CONSULTING qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Thực tập sinh bộ phận hồ sơ-time 2022 - Mã số công việc: 133213 - Đăng ký vào 18/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150133213/thuc-tap-sinh-bo-phan-ho-so-full-time-2022.html

Việc làm toàn thời gian:

Phiên dịch & Báo chí