Tuyển Chuyên viên giám sát kế hoạch tài chính/nhân viên hệ thống quản lý mis (fresher)-time 2022

  • Mã số việc làm: 133180
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
ỦA? GÌ DỢ??


SCB LẠI TUYỂN GÌ DỢ???

📍 KHỐI TÀI CHÍNH & NGUỒN VỐN - SCB đang tìm kiếm đồng đội làm việc ngay tại Hội sở Hồ Chí Minh cho các vị trí “hót hòn họt” nè:


Chuyên viên Giám sát Kế hoạch Tài chính (1year+) 👉 JD inbox nhen 🤫


Nhân viên Hệ thống Thông tin Quản lý MIS (FRESHER) 👉 Thông tin chi tiết tại
Yêu cầu từ NGÂN HÀNG SÀI GÒN (SCB)
Vị trí Tuyển Chuyên viên giám sát kế hoạch tài chính/nhân viên hệ thống quản lý mis (fresher)-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Chuyên viên giám sát kế hoạch tài chính/nhân viên hệ thống quản lý mis (fresher)-time 2022 trực tiếp đến NGÂN HÀNG SÀI GÒN (SCB) qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên giám sát kế hoạch tài chính/nhân viên hệ thống quản lý mis (fresher)-time 2022 - Mã số công việc: 133180 - Đăng ký vào 18/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150133180/chuyen-vien-giam-sat-ke-hoach-tai-chinh-nhan-vien-he-thong-quan-ly-mis-fresher-full-time-2022.html

56+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính