Tuyển Nhân viên bán vé, nhân viên đặt vé, nhân viên phát triển kinh doanh-time 2022

  • Mã số việc làm: 132768
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc

Job Description:

1. Front Office Staff

Ticket Box

-
Introduce the Show and Sell tickets to Walk-in guests

-
Support other channels for Ticket Booking and Ticket
Delivery

-
Manage/Support check-in counter for the Show Dates and
control audiences situation inside the auditorium
Support activities related to the show at the

Venue in the effort to maximize the happiness of customers and the branding of

company’s products.


OPD support on show dates: Be responsible for the operations during show time in the
effort to ensure audiences to have good experience during the time at the venue
on show dates while respecting theater and the show’s regulations:

-Set-up
before show – branding & cleanliness

-Filter,
assist audience to get line

-Ticket
control

- Giving
common instructions to audiences

- Escort
audiences to their seats (if any)

Control Theatre’s policy

2. Reservation Executive

+ Manage and feedback all emails which sent to Reservation email:Provide
and answer all information in scope of responsibilities or transfer to
PIC;Handle
and update all bookings from Reservation email: websites, TAs, from
beginning until ending process;Coordinate
with related Depts. for problem solving (if need);Maintain
customer service according to company’s standard.

+.
Manage and answer public call centerProvide
accurate information and helpful recommendations for customers through
call center with standardized customer service;

+ Reports and other tasks:Daily
submit report about received comments/ complaints/ problems/ situations
or upon requested;Support
Front Office Dept. in weekend shows if need;


Other tasks according to Line Manager’s request.

3. Business Development Executive

Business development:

- Responsible for Sales
Revenue of Tour Guide channels.Do all the work necessary to approach business partners and develop these sales channels.

- Provide accurate information and helpful recommendations for
clients, solve clients’ problems and requests timely and efficiently while embracing company’s values and policies.

- Daily submit sales revenue report or
upon requested
- Other tasks according to
Line Manager’s request

Self-development
and help others:
- Maximize self-potential
by setting period goals to achieve and help colleagues to develope.
How to apply: Send CV through email: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ QUẢNG BÁ CÁC SẢN PHẨM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT LUNE PRODUCTION
Vị trí Tuyển Nhân viên bán vé, nhân viên đặt vé, nhân viên phát triển kinh doanh-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên bán vé, nhân viên đặt vé, nhân viên phát triển kinh doanh-time 2022 trực tiếp đến ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ QUẢNG BÁ CÁC SẢN PHẨM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT LUNE PRODUCTION qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên bán vé, nhân viên đặt vé, nhân viên phát triển kinh doanh-time 2022 - Mã số công việc: 132768 - Đăng ký vào 11/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150132768/nhan-vien-ban-ve-nhan-vien-dat-ve-nhan-vien-phat-trien-kinh-doanh-full-time-2022.html

62+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Các ngành nghề khác