Tuyển Nhân viên kế toán-time 2022

  • Mã số việc làm: 132686
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Payment Management:

·In charge of internal and external payments

·Reconcile, monitor debt with clients

·Record entries related to cash receipts, disbursement, bank deposit payments

·Carry out transactions with banks: withdraw money, transfer money, compare documents, bank supplementary books

·Monitor internal advances

·Record expenses in accounting softwareTax accounting:

·Manage e-invoices

·Prepare tax reportsRequirement:

·Graduated from university in finance,accountingoraudit field

·Prefer candidate has working experience in accounting, auditing, AR/AP

·Good at communication and presentation

·English fluency is preferable

·Work well in Microsoft Office, particularly Excel and accounting software

·Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

·Ability to work independently and work in teams.

·Withstand high work pressure.

·Know how to plan and organize your work effectively.

Application:

·Application cover letter together with CV

·Sent to email address: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY PHAM CONSULT
Vị trí Tuyển Nhân viên kế toán-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên kế toán-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY PHAM CONSULT qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên kế toán-time 2022 - Mã số công việc: 132686 - Đăng ký vào 11/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150132686/nhan-vien-ke-toan-full-time-2022.html

65+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính