Tuyển Chuyên viên cao cấp kinh doanh nguồn vốn-time 2022

  • Mã số việc làm: 132574
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
VAI TRÒ

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên đảm trách năng lực quản l ý thanh khoản, quản lý danh mục tài sản, khoản vay và giao dịch trên thị trường tiền tệ theo định hướng, chiến lược của công ty

TRÁCH NHIỆM

1. Bám sát kế hoạch huy động vốn và tham gia góp ý trong quá trình đàm phán cấu trúc và điều kiện điều khoản chủ chốt của các giao dịch vay vốn theo phân công

2. Thực hiện các giao dịch theo định hướng, chiến lược của Company book

- Danh mục tài sản phòng vệ thanh khoản bao gồm tiền gửi, CCTG, trái phiếu thanh khoản cao

- Danh mục vay vốn nội tệ/ngoại tệ bao gồm vay theo hạn mức ngắn hạn, term loan, vay thấu chi; cầm cố thế chấp tài sản của công ty/bên thứ ba để vay vốn

3. Thực hiện các giao dịch theo định hướng, chiến lược của Trading book

- Danh mục Carry trade lãi suất: Kinh doanh chênh lệch lãi suất

- Danh mục Bond trading: Trading trái phiếu thanh khoản cao bao gồm TPCP, TPCPBL, TPCQĐP, CCTG, TPDNNY

- Danh mục Trading phái sinh và các sản phẩm cấu trúc dựa trên các công cụ tài chính trên thị trường

4. Thực hiện các giao dịch phòng vệ rủi ro lãi suất, tỷ giá cho Company book và Trading book

5. Thực hiện các giao dịch khác theo yêu cầu nội bộ:

- Đảm bảo khối lượng mua/bán TPCP/TPCPBL/TPCQĐP/CCTG/TPTCTD/TPDNNY theo yêu cầu nội bộ

- Phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ phát hành (Tư vấn, đại lý) trái phiếu, CCTG của các định chế tài chính; môi giới, trung gian mua bán, tạo lập thị trường cho các sản phẩm trái phiếu, CCTG; các sản phẩm cấu trúc liên quan đến trái phiếu, CCTG

6. Theo sát, cập nhật diễn biến thị trường và xây dựng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và phòng vệ rủi ro thanh khoản, lãi suất, tỷ giá cho Khối nguồn vốn

- Theo sát diễn biến lãi suất, tỷ giá trên thị trường

- Xây dựng, cập nhật, xử lí, phân tích dữ liệu thị trường bao gồm: dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu ngành ngân hàng theo yêu cầu

7. Các công việc khác

- Lập các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các hoạt động kinh doanh của phòng

- Tham gia xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của phòng

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc khối

CÁC NĂNG LỰC CẦN CÓ

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (
Yêu cầu từ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Vị trí Tuyển Chuyên viên cao cấp kinh doanh nguồn vốn-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Chuyên viên cao cấp kinh doanh nguồn vốn-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên cao cấp kinh doanh nguồn vốn-time 2022 - Mã số công việc: 132574 - Đăng ký vào 11/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150132574/chuyen-vien-cao-cap-kinh-doanh-nguon-von-full-time-2022.html

60+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính