Tuyển Chuyên viên cao cấp pháp chế thị trường vốn-time 2022

  • Mã số việc làm: 131997
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
MỤC TIÊU

VNDIRECT đang tìm kiếm nhân sự ngành Pháp Lý đảm trách nhiệm vụ tư vấn, thẩm định pháp lý đối với các hoạt động, dịch vụ và giao dịch thị trường vốn

NHIỆM VỤ

- Tư vấn/thẩm định pháp lý về phát hành, bảo lãnh phát hành và niêm yết cổ phiếu;

- Tư vấn/thẩm định pháp lý về phát hành, bảo lãnh phát hành và niêm yết trái phiếu;

- Tư vấn/thẩm định pháp lý trong các hoạt động/giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

- Tư vấn/thẩm định pháp lý đối với các giao dịch thị trường vốn/thị trường nợ;

- Tư vấn pháp lý liên quan đến dịch vụ thị trường vốn, thị trường nợ, tài chính doanh nghiệp;

- Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp.

CÁC NĂNG LỰC CẦN CÓ

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (
Yêu cầu từ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Vị trí Tuyển Chuyên viên cao cấp pháp chế thị trường vốn-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Chuyên viên cao cấp pháp chế thị trường vốn-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên cao cấp pháp chế thị trường vốn-time 2022 - Mã số công việc: 131997 - Đăng ký vào 04/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150131997/chuyen-vien-cao-cap-phap-che-thi-truong-von-full-time-2022.html

63+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính