Tuyển Chuyên viên hỗ trợ thông tin mạng viettel khu vực hòa lạc -thạch thất

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Thôn 2 - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - Thành Phố Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 131690
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 02/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.