Tuyển Nhân viên điều phối hàng hóa-time 2022

  • Mã số việc làm: 127931
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/08/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
The incumbent will perform the following duties and responsibilities:
1. Daily operation
• Allocate domestic products from factories to the PSV warehouse
- Follow loading plan as allocation between North-South-Central warehouses
- Check the gap between the actual and loading plan from the factory daily
- Work with marketing/sales/factory to re-allocate loading plan

• Arrange the truck for local shipment
- Arrange trucking to transfer cargoes from factories to PSV warehouses and internal stock transfer
- Work with transporters/warehouse to arrange containers from ports to warehouse
- Check and arrange payment transportation expenses to transporters
• Arrange delivery for E-commerce shipment
- Create STO in SAP systems based on delivery requests from E-commerce team
- Arrange & follow delivery and check transportation cost


2. Reports
- Make GIT, incoming plan, goods at port reports
- Daily back order analyzing


3. Projects and KPIs
- Follow the KPIs of the Product control team: Fulfillment ratio; Bidding nomination and Inbound damage
- Follow the project (if have)
Job Requirement:


• Having 2 years of working experience as a Logistics Operation Executive in a logistics/ manufacturing company or Sales Admin process sales order
• This position is also open for candidates who have Accounting background
• Good excel skills
• Have experience with SAP and Power BI experience is preferable
• Good analysis & calculation skills
• Intermediate level of English and above
BENEFITS:

- Attractive Salary + 2 Performance Review/ Bonuses Review Per Year
- 16 Day Leaves + Health Insurance
- Laptop + Taxi Cards
WORKING LOCATIONS:No.117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay DistrictWORKING HOURS:8:00 - 17:30 (Mon - Fri)

Send your CV to mail: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY PANASONIC SALES VIETNAM
Vị trí Tuyển Nhân viên điều phối hàng hóa-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên điều phối hàng hóa-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY PANASONIC SALES VIETNAM qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên điều phối hàng hóa-time 2022 - Mã số công việc: 127931 - Đăng ký vào 31/07/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150127931/nhan-vien-dieu-phoi-hang-hoa-full-time-2022.html

62+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Quảng cáo & Đối ngoại & Truyền thông