Tuyển Thực tập sinh quản lý dự án đào tạo part-time 2022

  • Mã số việc làm: 126778
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/08/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Career Pass Institute USA (CPI)

Career Pass Institute (CPI)is a leading job search strategy coaching institution for Vietnamese international students in the US. Our training program is customized to deliver a comprehensive package of 50 - 100 coaching hours that provides strategic job search approach, technical skill development and networking opportunities with recruiters and hiring managers. In the past three years, we have successful coached hundreds of students to land internship and full-time jobs in the computer science, data analytic s, digital marketing and accounting & finance fields at the most prestigious corporations in the US such asGoldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, EY, PwC, Deloitte, KPMG, BCG, LEK Consulting, Amazon, Facebook, Etsy, NVIDIA, Autodesk, Ogilvy, Group M, Havas Group, etc.

For more information, please refer to this article when we were recognized in the Top 20 Start Up of 2020 by Tuoitre News:-TuoitreNews. You can also visit us at:


Website at:
Yêu cầu từ HỌC VIỆN CAREER PASS INSTITUTE USA (CPI)
Vị trí Tuyển Thực tập sinh quản lý dự án đào tạo part-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Thực tập sinh quản lý dự án đào tạo part-time 2022 trực tiếp đến HỌC VIỆN CAREER PASS INSTITUTE USA (CPI) qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Thực tập sinh quản lý dự án đào tạo part-time 2022 - Mã số công việc: 126778 - Đăng ký vào 24/07/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150126778/thuc-tap-sinh-quan-ly-du-an-dao-tao-part-time-2022.html

64+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Các ngành nghề khác