Tuyển Nhân viên quản lý nhà hàng-time 2022

  • Mã số việc làm: 126743
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/08/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc


Our restaurant managers oversees all operations. They shape
our customers experience by maintaining the restaurants appearance, hiring and
training quality staff, and ensuring good customer service. Restaurant managers
have strong organizational and leadership skills. A talent for conflict
resolution is also important for addressing customer complaints and handling
staff issues.

Quản lý Nhà hàng chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động
của Nhà hàng. Người quản lý mang đến trải nghiệm cho khách bằng cách duy trì tiêu
chuẩn chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm, Có trách nhiệm tuyển dụng và đào
tạo nhân viên đảm bảo mang lại dịch vụ hài lòng đến với khách hàng. Có khả năng
xử lý tình huống để giải quyết các khiếu nại của khách hàng.


Main Duties and Responsibilities:

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

* Manage the all aspects of the front of house team

Quản lý các vấn đề phát sinh tại bộ phận phục vụ khách hàng

* Ensure the all customers receive high standards of service


Đảm bảo khách hàng nhận được tiêu chuẩn dịch vụ cao.

* Interviewing, hiring and training of staff

Phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo nhân viên

* Manage stock and orders

Quản lý đặt hàng và kho

* Responsible for supervising the cleaning and maintenance
of all areas

Chịu trách nhiệm giám sát việc vệ sinh và bảo trì các khu vực.

* Ensuring hygiene and safety standards are met

Đảm bảo an toàn vệ sinh đạt tiêu chuẩn

* Shift Planning

Lên kế hoạch ca làm việc của từng bộ phận

* All other tasks assigned by Director

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao bởi Ban Giám Đốc

Skills, Experience and Requirements;

Kỹ năng, yêu cầu kinh nghiệm:

* Hospitality experience - experienced in providing
excellent customer service with in the hospitality industry
Kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, có kinh nghiệm cung cấp dịch
vụ khách hàng xuất sắc trong ngành nhà hàng


* Organisational skills – front of house managers will
juggle many responsibilities at the same time, so organisational and time
management skills are critical.


Kỹ năng tổ chức – các nhà quản lý cấp cao sẽ phải đảm đương
nhiều trách nhiệm cùng một thời điểm, vì vậy kỹ năng tổ chức và quản lý thời
gian rất quan trọng.


* Leadership skills – restaurant manager will keep staff on
task, motivated, and focused. They will also resolve staff conflicts.


Kỹ năng lãnh đạo – Quản l ý nhà hàng luôn tạo ra không khí
làm việc tập trung và có động lực cho nhân viên. Có khả năng giải quyết các
xung đột của nhân viên.


* Management Skills –
hiring, training, and disciplining staff is the Restaurant manager’s
responsibility, strong managerial skills are a must.


Kỹ năng quản lý – tuyển dụng, đào tạo và kỷ luật nhân viên
là trách nhiệm của Quản ký nhà hàng, kỹ năng quản lý vững vàng là điều bắt buộc.


* Customer service – dedication to providing excellent
customer service and improving the customer experience are important qualities.


Cống hiến để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và cải thiện
trải nghiệm khách hàng là phẩm chất quan trọng.


* Point of sale system experience – front of house managers
are responsible for cash transactions, including refunding customers, providing
discounts and FoC, which requires proficiency with the restaurant’s POS system


Có kinh nghiệm với các phần mềm bán hàng hiện nay.Quản lý chịu
trách nhiệm về các giao dịch tiền mặt, bao gồm hoàn tiền cho khách hàng, giảm
giá, miễn phí, đảm bảo thông thạo hệ thống bán hàng của nhà hàng.


- Available to work full-time hours as required by the
nature of the business


Làm việc toàn thời gian theo yêu cầu công việc

- Fluency in English and Vietnamese is required

Skills

Yêu cầu thông thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt

-3 years experienced in the same position


3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

CV (bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt) được gửi về địa chỉ Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ NHÀ HÀNG THE REPUBLIC
Vị trí Tuyển Nhân viên quản lý nhà hàng-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên quản lý nhà hàng-time 2022 trực tiếp đến NHÀ HÀNG THE REPUBLIC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên quản lý nhà hàng-time 2022 - Mã số công việc: 126743 - Đăng ký vào 24/07/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150126743/nhan-vien-quan-ly-nha-hang-full-time-2022.html

1+ lượt ứng tuyển
1+ lượt tương tác
65+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Nhà hàng & Khách sạn & Du lịch