Tuyển Chỉ huy trưởng công trình, chuyên viên tài chính, kỹ thuật hiện trường giao thông và hạ tầng, kỹ sư quan sát công trình-time 2022

  • Mã số việc làm: 125050
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 09/08/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.