Tuyển Bộ phận nhân sự, bộ phận sales -marketing, bộ phận tiền sảnh, bộ phận bếp, bộ phận ẩm thực, bộ phận kỹ thuật-time 2022

  • Mã số việc làm: 125042
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 09/08/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.