Tuyển Trợ lý thu mua (ngành hàng thực phẩm)-time 2022

  • Mã số việc làm: 124886
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 09/08/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc


Key responsibilities:

Assist Merchandiser to satisfy the
needs of the Customer, achieving sales, stocks and profit targets.

1.
Main duties


Follow & update all
documents of product for Dept. Cold Beverage & Liquor on time

Follow new listing product
process

Follow all document related to
contract/appendix/liquidation after MD finish negotiating with suppliers

Weekly/monthly competitor
survey

Weekly/monthly make the sale
report.2.
Rules and Regulations

Follow all working
procedures, the company’s policies, rules and regulations.

3.
Others


Create product code, make
orders, and adjust price in promotion on PROFIT system.

Monitor concept’s promotion
program and support suppliers by email, phone, and checking necessary documents.

Check merchandise at Selling
Area and display goods on shelves.

Check actual stock condition in
warehouse, adjust the display if necessary, collect selling report from
Operation and send to Merchandiser.

Job Requirements:


University degree

Have 1-year experience in the same
position in retailer are potential

Honesty, carefully, dynamic, and time-management

Fluency in English languages (both written
and oral).

Self-disciplined with ability
to work independently and under pressure.

Strong analytical ability and
good in data/figures.


>>> Contact email:

Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ AEON VIỆT NAM
Vị trí Tuyển Trợ lý thu mua (ngành hàng thực phẩm)-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Trợ lý thu mua (ngành hàng thực phẩm)-time 2022 trực tiếp đến AEON VIỆT NAM qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Trợ lý thu mua (ngành hàng thực phẩm)-time 2022 - Mã số công việc: 124886 - Đăng ký vào 10/07/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150124886/tro-ly-thu-mua-nganh-hang-thuc-pham-full-time-2022.html

2+ lượt ứng tuyển
2+ lượt tương tác
70+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Quảng cáo & Đối ngoại & Truyền thông