Tuyển Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (business analysis)-time 2022

  • Mã số việc làm: 120547
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 05/07/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
JOB DESCRIPTION:
Collect and analyze the requirements and recommend optimum integrated solutions, ensuring appropriate support for the proposed architecture.


Create full specification and design documents: System Requirement Specification (SRS) and Feature List.


Acting as the bridge between client and development team (PM, Developer) to clarify requirement both business and system analysis view.


Understand project requirements and identify test requirements/prepare test data.


Develop and maintain for web application and mobile application project.


Client-facing; participate in phone conferences; be interviewed by customers; be involved in customer workshops and presentations.
REQUIREMENT:
Graduated from University of Information Technology or equivalent fields.


At least 03 years of proven experience as a business analyst or similar role.


Experience in building and designing mockup models, UML.


Writing skill, presentation documents, presentations, and training in both English and Vietnamese.


Good at communication, presentation, reporting, problem solving skills.


Responsible for products made, willing to accept difficulties from the start-up environment.


Experience in test is a big plus.
WHY YOU'LL LOVE WORKING HERE:


Attractive Salary and Benefits


13-month salary per year


Performance appraisals every year


Labor contract, social insurance, unemployment insurance based on Vietnamese law.


Premium healthcare insurance PVI


Annual company trip and company outing.


Clearly defined long-term career road-map for those who are qualified


Fitness & sport activities.


"Techtalk", English course can support your skills better


Happy Hour: snack, fruit…


Annual paid leave: 12 days


Working devices are provided.


Presents for Wedding, Birthday...


Lunch and parking allowance


Flexible working time


Full salary on probation


Opportunity to collaborate and work with global clients and stakeholders.


Working with latest technologies


Participating in the complete software development lifecycle and help making visions work.


HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Gửi CV về địa chỉ mail: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY CARP TECH
Vị trí Tuyển Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (business analysis)-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (business analysis)-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY CARP TECH qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (business analysis)-time 2022 - Mã số công việc: 120547 - Đăng ký vào 05/06/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150120547/chuyen-vien-phan-tich-nghiep-vu-business-analysis-full-time-2022.html

54+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin