Tuyển Kế toán tổng hợp

Công Ty CP Xnk Công Nghệ Nacenimex

A2/ CN1 cụm công nghiệp Nam Từ Liêm

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 120242
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/06/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.