Tuyển Quản lý kinh doanh (thiết bị nhà bếp)

Công Ty Cổ Phần Nagakawa Thành Phố Hồ Chí Minh

25 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 120217
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/06/2022
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.