Tuyển Nhân viên part-time/full-time: chụp ảnh thiết kế, quản trị khách hàng, marketing, cung ứng, thiết kế website, kế toán tài chính 2022

  • Mã số việc làm: 120193
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/06/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.