Tuyển Trợ lý giám đốc part-time 2022

  • Mã số việc làm: 118531
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 07/06/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Are you looking for a part-time job with good pay?Speak decent English?Enjoy working and sharing Vietnamese culture with foreigners?If you answered YES, you might be the right fit as the rockstar On-the-Go Liaison we’re looking for!We are one of the world’s premiere digital marketing agencies. As part of our team’s growth, our founder will spend the next few months in Vietnam. We’re looking for an On-the-Go Liaison who’d love working directly with the company founder to help handle tasks in Ho Chi Minh city.The position is part-time (2-3 days/week) with a flexible schedule.The ideal candidate is someone who:

- Takes directions well;

- Has a vehicle;

- Lives near Thao Dien, District 2;

- Is ORGANIZED and has GREAT communication skills;

- Speaks decent English and is able to translate basic E-V (B2 minimum);

- Is willing to go around the city with/without our founder;This position is a great opportunity to grow, both socially and interpersonally. Your work and efforts will be well compensated.And, last but not least, you’ll get the chance to learn a lot.Please send an email or message that uses the **specific subject line listed below** to one of the following:EMAIL: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY LAUNCHMEN US
Vị trí Tuyển Trợ lý giám đốc part-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Trợ lý giám đốc part-time 2022 trực tiếp đến CÔNG TY LAUNCHMEN US qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Trợ lý giám đốc part-time 2022 - Mã số công việc: 118531 - Đăng ký vào 08/05/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150118531/tro-ly-giam-doc-part-time-2022.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

Bui Anh Thư
Trâm Huỳnh
Thấm Nguyễn
Ngọc Minh Châu Nguyễn
Mai Phạm
Tram Cao
7+ lượt ứng tuyển
8+ lượt tương tác
182+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Hành chính & Nhân sự & Pháp lý