Tuyển Nhân viên kinh doanh

  • Mã số việc làm: 109666
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/02/2022
  • Địa điểm làm việc 33A Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.