Tuyển [bến tre] kế toán tổng hợp -lương từ 20 triệu

  • Mã số việc làm: 109499
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/02/2022
  • Địa điểm làm việc Lô A12-A16, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
1. Xây dựng chính sách kế to án:

-Hỗ trợ xây dựng chính sách kế toán của Công ty.

-Hỗ trợ xây dựng cơ cấu, cấu trúc phòng Tài chính.

-Lập bảng mô tả công việc, phân công nhiệm vụ và qui định công việc cho các Cộng sự trong phòng tài chính.

2. Công tác kế toán:

-Hướng dẫn, kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn của Công ty.

-Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ, chứng từ kế toán trước khi trình giám đốc gồm: hồ sơ tạm ứng, thanh toán, phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, phiếu kế toán, bảng lương sản phẩm của các bộ phận, bảng tính hoa hồng đại lý, bảng tính cước vận chuyển, bảng tính giá thành.

-Kiểm tra và ký bảng tổng hợp công nợ phải thu, công nợ phải trả, bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng tháng, bảng tính và phân bổ CCDC, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

-Lập báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

-Kiểm tra báo cáo thuế GTGT, tờ khai khấu trừ thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/quý, quyết toán thuế TNCN trước khi nộp.

-Tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý, quyết toán thuế TNDN cuối năm.

-Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng bằng chữ ký số.

-Khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính quý, năm.

-Mở sổ kế toán, kết chuyển số dư năm trước sang năm sau.

-Thường xuyên sao lưu dữ liệu, sổ sách kế toán ra máy tính và ổ cứng di động.

-In, ký và lưu trữ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

-Hướng dẫn, theo dõi việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán của các kế toán viên.

-Cung cấp và giải trình số liệu cho kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính.

-Lập các báo cáo định kỳ gửi Cục thống kê, sở kế hoạch đầu tư.

-Lên kế hoạch, triển khai, kiểm tra công tác kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng, CCDC, TSCĐ cuối năm.

-Hướng dẫn, kiểm tra việc lập các biên bản thu hồi, điều chỉnh hoá đơn đầu vào, đầu ra.

3. Công tác tài chính:

-Hàng tuần cân đối nguồn tiền, đề xuất thanh toán công nợ nội bộ trong Tập đoàn và gửi tiết kiệm ngân hàng bằng email.

-Theo dõi việc sử dụng các tài sản trong công ty, phát hiện lãng phí báo cáo BGĐ kịp thời xử lý

4. Công việc liên quan đến thuế, hải quan:

-Hỗ trợ giám đốc làm việc với Cục thuế, Hải quan các vấn đề liên quan như quyết toán thuế, kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế, hoàn thuế, cung cấp thông tin cho kiểm tra thuế...

5. Các công việc khác:

-Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng theo đúng quy trình ban hành của Tập đoàn và hỗ trợ phỏng vấn các ứng viên cho vị trí kế toán viên.

-Hỗ trợ đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của các thành viên phòng tài chính và tham gia đánh giá cộng sự các bộ phận có liên quan vào cuối năm.

-Cập nhật các văn bản pháp luật mới, phổ biến cho các kế toán viên để áp dụng vào công việc.

-Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc và một số công việc khác.
Yêu cầu từ CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC THỨC ĂN THỦY SẢN
Vị trí Tuyển [bến tre] kế toán tổng hợp -lương từ 20 triệu ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển [bến tre] kế toán tổng hợp -lương từ 20 triệu trực tiếp đến CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC THỨC ĂN THỦY SẢN qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [bến tre] kế toán tổng hợp -lương từ 20 triệu - Mã số công việc: 109499 - Đăng ký vào 13/01/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150109499/[ben-tre-ke-toan-tong-hop-luong-tu-20-trieu.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

Thúy luongdiemthuy1982
Giang Nguyen
Thanh Đinh Viết
Tú Trần
4+ lượt ứng tuyển
5+ lượt tương tác
249+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Hành chính & Nhân sự & Pháp lý