people  104  lượt đã xem
pin_drop Tầng 4, hud3 tower, 121-123 tô hiệu
25,000,000₫tháng
CHI TIẾT
25,000,000₫tháng
assignment_ind  1  lượt ứng tuyển
pin_drop 118 đường 3/2, phường 12, quận 10, hcm
Lương cạnh tranh
CHI TIẾT
Lương cạnh tranh
assignment_ind  1  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  4  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  2  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
people  246  lượt đã xem
pin_drop 118 đường 3/2, phường 12, quận 10, hcm
Lương cạnh tranh
CHI TIẾT
Lương cạnh tranh
assignment_ind  6  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  3  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  6  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  2  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  13  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
assignment_ind  36  lượt ứng tuyển
pin_drop Ứng tuyển tại www.nhaplieu.wap sh hoặc zalo 058.77.11.435
25,000,000₫tháng
CHI TIẾT
25,000,000₫tháng
people  152  lượt đã xem
pin_drop Lầu 2 toà nhà samland, 178/6 nguyễn văn thương, phường 25, bình thạnh.
Lương cạnh tranh
CHI TIẾT
Lương cạnh tranh
 
7,000,000₫tháng
CHI TIẾT
7,000,000₫tháng
 
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
Lương cạnh tranh
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
7,000,000₫tháng
CHI TIẾT
7,000,000₫tháng
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
7,000,000₫tháng
CHI TIẾT
7,000,000₫tháng
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng
7,000,000₫tháng
CHI TIẾT
7,000,000₫tháng
7,000,000₫tháng
CHI TIẾT
7,000,000₫tháng
7,000,000₫tháng
CHI TIẾT
7,000,000₫tháng
12,000,000₫tháng
CHI TIẾT
12,000,000₫tháng