Tuyển Kiến trúc sư triển khai bản vẽ chi tiết

Công Ty TNHH Đông Dương Á Châu

P.1707, tòa nhà Northern Diamond, 99 Đàm Quang Trung, Long Biên, HN

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 107642
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/01/2022
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.