Tuyển 4lao động phổ thông làm việc trong lĩnh vực sản xuất răng sứ

  • Mã số việc làm: 102591
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/12/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
- VIỆT TIÊN LAB GROUP

- LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TRONG LĨNH VỰC RĂNG SỨ

- ĐÃ TIÊM ÍT NHẤT 1 MŨI VACXIN CÁCH ĐÂY 3 TUẦN HOẶC ĐÃ F0
Yêu cầu từ Việt Tiên Lab Group
Vị trí Tuyển 4lao động phổ thông làm việc trong lĩnh vực sản xuất răng sứ ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển 4lao động phổ thông làm việc trong lĩnh vực sản xuất răng sứ trực tiếp đến Việt Tiên Lab Group qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí 4lao động phổ thông làm việc trong lĩnh vực sản xuất răng sứ - Mã số công việc: 102591 - Đăng ký vào 18/11/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150102591/4lao-dong-pho-thong-lam-viec-trong-linh-vuc-san-xuat-rang-su.html

Việc làm toàn thời gian:

Chăm sóc khách hàng & Dịch vụ