Tuyển Quản lý bảo hiểm ngân hàng quân đội

CONG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

SỐ 219 TRUNG KÍNH -YÊN HÒA-Q CẦU GIẤY-HÀ NỘI

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 100131
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/12/2021
  • Địa điểm làm việc SỐ 219 TRUNG KÍNH -YÊN HÒA-Q CẦU GIẤY-HÀ NỘI
Mô tả vị trí việc
-PHẢI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO BẮT BUỘC DO BỘ TÀI CHÍNH GIÁM SÁT -TUYỂN DỤNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÂN SỰ --XÂY DUNG MỤC TIÊU LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN -QUẢN LÝ GIÁM SÁT TRONG CÔNG VIỆC CŨNG NHƯ TRONG ĐÀO TẠO -ĐỘNG VIÊN TINH THẦN LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
Yêu cầu từ CONG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS
Vị trí Tuyển Quản lý bảo hiểm ngân hàng quân đội ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Quản lý bảo hiểm ngân hàng quân đội trực tiếp đến CONG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Quản lý bảo hiểm ngân hàng quân đội - Mã số công việc: 100131 - Đăng ký vào 04/11/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150100131/quan-ly-bao-hiem-ngan-hang-quan-doi.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị