Tuyển Content executive

  • Mã số việc làm: 100022
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/12/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Brands Vietnam cần tuyển Content Executive làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 12 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc Translate Curated Content Develop Original Content

Write your own assigned Marketing Series / Essays

Interview Marketing / Agencies leaders for stories and opinions

Analyze and review case-studies, winning campaigns (Vietnam and Global)


Develop Partner Content

Work with Content Partners to develop content plan, angles and schedule


Yêu cầu Tuyển dụng Education & Experience

University graduates of any business-related specialty (4th-year students up)

Have written at least 10 articles (please show 3 best ones in your application)

Knowledge of Marketing Fundamentals


Skills

Good writing skills

English communication


Qualification

Attention to details

Willingness to learn

Can-do attitude

Responsible


Chế độ & Phúc lợi Salary

Competitive / Negotiable


Benefits

Access to invite-only Marketing events and seminars

Access to Brand Camp’s e-learning courses


Opportunities

Work with Marketing / Agencies leaders on desirable topics

1-on-1, in-depth and hands-on marketing trainings

Career consulting and mentoring


Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Content executive ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Content executive trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Content executive - Mã số công việc: 100022 - Đăng ký vào 04/11/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150100022/content-executive.html

57+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Phiên dịch & Báo chí