Tuyển Nhân viên bảo trì cơ điện

  • Mã số việc làm: 099577
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 1, Số 21, hẻm 1/62/24 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.