Tuyển Nhân viên content lĩnh vực mỹ phẩm, thẩm mỹ (9-12tr làm tại bùi thị xuân, hà nội)

  • Mã số việc làm: 099564
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2021
  • Địa điểm làm việc 169 BÙI THỊ XUÂN, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.