Tuyển Lao động phổ thông

  • Mã số việc làm: 099548
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2021
  • Địa điểm làm việc 131/20 Đường sô 6 phường Linh Xuân Quận Thủ Đức Tp HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.