Tuyển Nhân viên xử lý dữ liệu hình ảnh

  • Mã số việc làm: 099544
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2021
  • Địa điểm làm việc Cen X Space, Tòa nhà Sky Central, 176 Định Công, Hoàng Mai, HN

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.