Tuyển [không yêu cầu kinh nghiệm] tìm nhân viên kinh doanh thiết bị đo lường

  • Mã số việc làm: 099537
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2021
  • Địa điểm làm việc Lô B21-X3 Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.