Tuyển Nam/nữ lđpt

  • Mã số việc làm: 099524
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2021
  • Địa điểm làm việc Lô I.4, Đường N3, Khu Công Nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM.(Cổng 181 Lê Văn Việt, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM).

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.