Tuyển Quản lý vùng (giao nhận -khách hàng) tại hcm

  • Mã số việc làm: 098764
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/11/2021
  • Địa điểm làm việc 22 Bis Lam Sơn - Phường 2 - Quận Tân Bình - HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.