Tuyển Nhân viên lái xe

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LƯƠNG GIA

Lô Tt4 Dãy D1 Ô Số 6 Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 098741
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/11/2021
  • Địa điểm làm việc Lô Tt4 Dãy D1 Ô Số 6 Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.