Tuyển Nhân viên kho (làm việc 3ca tại thuận an, bình dương)

  • Mã số việc làm: 098664
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Kho 21, ICD Tân Cảng Sóng Thần, đường DT 743, Bình Hòa , , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.