Tuyển 05 nhân viên giao nhận

Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 098653
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc 22 đường Lê Văn Lộc, Kp. Tân Phú , Phường Phú Mỹ , Thị Xã Phú Mỹ , Tỉnh BR-VT

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.