Tuyển Nhân viên may mẫu

  • Mã số việc làm: 098652
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc 17B, đường Bùi Công Trừng, X. Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP.HCM ( gần Cầu Bà 5)

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.