Tuyển Thợ làm nhôm kính, cơ khí

  • Mã số việc làm: 098637
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Thôn Doãn, Xã Tiên Ngoại, Thị Xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.