Tuyển 5nữ nhân viên teleesales

  • Mã số việc làm: 098624
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.