Tuyển 35bảo vệ tòa nhà chung cư nhà máy ngân hàng, trường học tại hà nội, bắc giang, hưng yên

  • Mã số việc làm: 098622
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc lạc long quân

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.