Tuyển Chăm sóc khách hàng shopee (đức trọng -lâm đồng )

  • Mã số việc làm: 098621
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc 705 Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.